کانال سایت ایران ترانزیت
1 976 subscribers
سایت ایران ترانزیت با مطالب و تصاویر جذاب و خواندنی از سیستم حمل و نقل کشور
ارتباط با مدیریت کانال:

@vahidkarimlou
@jmbaratlo

آدرس سایت:
www.irtransit.ir
You are invited to the channel کانال سایت ایران ترانزیت. Click above to join.