گروه الکترونیک و برق و سرگرمی
1 144 members, 4 online
قوانین گروه :

انجام پرسش و پاسخ از ساعت 8 صبح الی 24نیمه شب
جهت درج آگهی تبلیغاتی و خرید و فروش حتما با مدیریت هماهنگی کنید.
@DrMortezam
چت کردن ممنوع
تبلیغات ممنوع
بحث بی موردممنوع

قبل از طرح سوال حتما یک بار در کانال @Electricitys یا گروه سرچ کنید.
You are invited to the group گروه الکترونیک و برق و سرگرمی. Click above to join.