هشتمین دوره طرح 🌙افطار ۲۰🌙
336 members, 22 online
عِشق مانند هَوا
همه جا موجود است
تو نَفَس هایت را
قَدری جانانه بِکش
"مجتبی کاشانی"

این گروه برای کمک به دانش‌آموزان مناطق کم‌برخوردار و کمپین‌های خیریه 《جامعه یاوری فرهنگی》از سال ۱۳۹۶ تاسیس گردیده است.❤️

☎️ ۰۲۱-۲۶۴۰۲۶۰۶-۱۱
🌐 www.yavari.ir
You are invited to the group هشتمین دوره طرح 🌙افطار ۲۰🌙. Click above to join.