پارسی‌لاتک
511 members, 11 online
🔴 در اینجا سوال لاتک پرسیده نمی‌شود!🔴
این گروه فقط برای گفتگوهای عمومی در مورد لاتک و زی‌پرشین و یادآوری پرسش‌های بی‌پاسخ است:
http://qa.parsilatex.com
لینک دعوت:
https://t.me/joinchat/BaITK0O01se4MA1JVmPhnw
آدرس فروشگاه:
http://parsilatex.com/site/shop
You are invited to the group پارسی‌لاتک. Click above to join.