مشاوره و فروش موادشیمیایی **
86 members, 15 online
** گروه فروش موادشیمیایی جزیی کلی تحقیقاتی و مواد پرمصرف روتین آزمایشگاهی را به دوستان خود معرفی کنید
** پرسش و پاسخ آزاد

لینک گروه

https://t.me/joinchat/BWF9Q0xL77kYj2UH-hb4NA
You are invited to the group مشاوره و فروش موادشیمیایی **. Click above to join.