Don't have Telegram yet? Try it now!
Game Maker™
106 members, 24 online
هدف این گروه راهنمایی و کمک به بازیسازان و افراد علاقه مند به بازیسازی با گیم میکر است

قوانین

بحث و سوال درباره ی گیم میکر✅

تبلیغ بیشتر از یک عدد در روز❌
توهین به افراد و ارسال پیام های نامربوط❌
بحث روی انجین ها❌
نوشتن یه موضوع در چندین پیام متوالی❌
You are invited to the group Game Maker™. Click above to join.