آزمایشگاه شبکه - نیمسال 99-1400
2 subscribers
آزمایشگاه شبکه
دانشگاه علوم و فنون مازندران
نام مدرس: محمد براری تاری
آی‌دی مدرس:
@barari
آدرس کلاس مجازی:
http://lms.ustmb.ac.ir/Barari
You are invited to the group آزمایشگاه شبکه - نیمسال 99-1400. Click above to join.