Don't have Telegram yet? Try it now!
گروه تحول دیجیتال
5 members, 2 online
این گروه برای تبادل نظر در حوزه تحول دیجیتال و چالش های آن ایجاد شده است و لطفا از ارسال تبلیغ، پیامهای غیر مرتبط با حوزه تحول دیجیتال خودداری فرمایید.
پیامهای غیر مرتبط از گروه پاک خواهد شد و پس از 3 بار تکرار فرد از گروه اخراج خواهد شد.
You are invited to the group گروه تحول دیجیتال. Click above to join.