هفته‌ نامه طلوع بم
7 382 subscribers
هفته نامه خبری تحلیلی استان کرمان

پیامگیر تلگرام:
@my_tolu

تبلیغات:
09365238255 پیام در تلگرام و ایتا

دفتر:
034 - 44320195

اینستاگرام:
https://instagram.com/toluebam_2008

سایت خبری طلوع ارگ:
www.TolueArg.ir

بم_بلوار امام_نبش کوچه۷
You are invited to the channel هفته‌ نامه طلوع بم. Click above to join.