گروه تلگرامی افسردگان گمنام(تجربیات و مشارکتها)
533 members, 42 online
کلیه اطلاعات مورد نیاز عزیزان در سایت افسردگان گمنام درج شده است.
👉www.dairan.org
این گروه در جهت تبادل تجربیات دوستان در مورد افسردگی میباشد. لطفا از گذاشتن لینکها و موضوعات غیر مربوط خودداری فرمایید.

با سپاس
You are invited to the group گروه تلگرامی افسردگان گمنام(تجربیات و مشارکتها). Click above to join.