SMART FACTORY IN VIETNAM
127 members, 9 online
Cộng đồng công nghệ tiên phong chuyển đổi số cho nhà máy và các ngành công nghiệp tại Việt Nam.Facebook Community: https://www.facebook.com/groups/1296581037168332
You are invited to the group SMART FACTORY IN VIETNAM. Click above to join.