اندیشکده آثار
1 member
«اندیشکده آثار» اندیشگاهی است سایبری و محملی است برای تولید و نشر آینده نگارهای اقتدار ملی در قالب های هنری اثرگذار با محوریت شهید حسن تهرانی مقدم و شهدای غدیر ولایت
www.aasaar.ir
اینستاگرام: aasaarir
سامانه پیامک: 3000787878
You are invited to the group اندیشکده آثار. Click above to join.