شاکریان |ریاضی کنکور❤️
3 013 subscribers
نویسنده ۱۷ کتاب | مدرس ۲۰۰ همایش بزرگ | دبیر تخصصی کنکور تجربی در مشهد

ارتباط👇
@sebghat_support
پر مخاطب ترین سایت آموزش ریاضی ایران👇
shakeryan.com

تلفن موسسه : 38117-051
09014253050
You are invited to the channel شاکریان |ریاضی کنکور❤️. Click above to join.