🏠خانه مدیریت پروژه🏠
598 subscribers
🏠 اینجا خانه‌ای است که مباحثی متفاوت و کاربردی در زمینه‌های مدیریت پروژه، طرح و پورتفولیو، تحلیل کسب و کار، مدیریت پروژه چابک و هدفگذاری و توانمندسازی شخصی را مطرح خواهم کرد.
ارتباط با من:
🎯 @fereydounfardad
وب سایت:
🌐 www.fartik.com
You are invited to the channel 🏠خانه مدیریت پروژه🏠. Click above to join.