پلتفرم یاد - کنکور - المپیاد- دبیرستان
141 subscribers
پلتفرم جامع یادگیری و آموزش آنلاین و آفلاین از راه دور دانش آموزان
مرکز رشد نخبگان پارک فناوری پردیس معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری

امور دانش آموزان پلتفرم: 02191303201 داخلی 1
واتساپ: 09911123403
پیامک: 5000415091
شماره ثبت شرکت: 1549
شماره مجوز شورا
You are invited to the channel پلتفرم یاد - کنکور - المپیاد- دبیرستان. Click above to join.