Don't have Telegram yet? Try it now!
بازدید بزن حقوق بگیر
8 065 members
شرکت بازدید زن فقط در همین کانال فعالیت دارد

واریزی ها طی ۶ ساعت انجام خواهد شد

1⃣توجه کنید
2⃣هرکس #لفت بده هیچ گونه واریزی نداره🚫

ارتباط با ما و دریافت بنر به ایدی زیر پیام بدهین
@banerdehi_b_RoBot
You are invited to the group بازدید بزن حقوق بگیر. Click above to join.