Don't have Telegram yet? Try it now!
دیده بان کسب و کار
305 members
این کانال با هدف معرفی گزارش های کسب و کار و تولید محتوای بومی در زمینه استراتژی ایجاد شده است.
دیدگاه های شما می تواند برای ما سازنده باشد.
@alidavari2020
@ent_mba_dba
You are invited to the group دیده بان کسب و کار. Click above to join.