Don't have Telegram yet? Try it now!
یک قدم تا قلب مرد
113 members
آموزش هایی که به بهبود روابط زوجین کمک می کند و به زنان آموزش می دهد چگونه در روابط حضور داشته باشند تا ملکه قدرتمند زندگی خود و قلب همسرشان باشند.
You are invited to the group یک قدم تا قلب مرد. Click above to join.