Don't have Telegram yet? Try it now!
مهدیه افشار | در می‌روم به شهر قشنگ الاغ‌ها |
17 794 members
خسته از آن فضا و از این اتّفاق‌ها
در می‌روم به شهر قشنگ الاغ‌ها!🧿
#سید_مهدی_موسوی
نویسنده: مهدیه ‌افشار🧿
mahdiye.afshar_
پژواک:در دست چاپ
در آینده: لاینحل. از خواب بیدارم نکن‌.
رمان شمیم و وانشات افیونی فایل
داستان‌ کوتاه‌های #امید و #سرپناه در کانال🧿
You are invited to the group مهدیه افشار | در می‌روم به شهر قشنگ الاغ‌ها |. Click above to join.