دل نوشته های خان بورس ایران
2 871 subscribers
مطالب این کانال فقط و فقط نظرات شخصی بوده لذا هیچگونه مسئولیتی در مورد برداشت و هرگونه عملکرد اعضا ندارم.

#خان_بورس (ابوالفضل خان محمدی )

آیدی ادمین

@Ad_khan23

آیدی اینستاگرام

https://instagram.com/khan_bours?igshid=1mscpsqdq4bzo
You are invited to the channel دل نوشته های خان بورس ایران. Click above to join.