گفتمان سوسیالیستی
440 subscribers
«شورای همكاری نيروهای چپ و كمونيست»

این کانال در جهت ارائه جلسات تلگرامی بحث و گفتگو از طرف رفقای شورای همكاری نيروهای چپ و كمونيست تشکیل شده است.
https://t.me/joinchat/AAAAAFCNpoXzup6CvHbNuA

آدرس ایمیل:
ShorayeHamkary@gmail.com
You are invited to the channel گفتمان سوسیالیستی. Click above to join.