Don't have Telegram yet? Try it now!
Rᴀɪɴʙᴏᴡ ᶜⁱᵗʸ🌸🌈•-•
6 155 members
|- دنـیآیۍ از جنـس رنگــ•-•ــیݩ کمـآن -|🦋🌈

•|اگهـ رنگیݩ کموݩ رو میخوآۍ باید بآروݩ رو تحمل کنۍ...(:🌸🍃
•|ط یهـ اتفآقِ خوبۍ مثل رنگیݩ کموݩ وسطِ طوفآن🌝🌪+.+

~•~•~•~•~•~
بیو و ارتبآط : @RainbowInfo >💕💬🗝*-^

مݩ یهـ رنگیݩ کمونـم ٺو دلِ طوفـ༒ـآݩ♡(:🦄🕸
You are invited to the group Rᴀɪɴʙᴏᴡ ᶜⁱᵗʸ🌸🌈•-•. Click above to join.