Don't have Telegram yet? Try it now!
↕بُروبیا↕
52 members
برآنیم تا لحظاتی شاد و پر بار برایتان ساخته و هرآنچه زیبا و قابل توجه وتامل است را در یک مجموعه بدور از هر حاشیه جمع کنیم
حضور سبزتان مایه افتخار است

♨♨♨
بر سر آنم که گر ز دست برآید
دست به کاری زنم که غصه سر آید
حافظ
You are invited to the group ↕بُروبیا↕. Click above to join.