شبکه اطلاع رسانی شرکت تعاونی دهیاری های میبد
12 subscribers
مجری کلیه طرح های گردشگری، عمرانی، اقتصادی، بازرگانی، معدنی، کشاورزی، خدماتی و رفاهی.
تلفن های تماس : 32356330-32356331-32355767
You are invited to the channel شبکه اطلاع رسانی شرکت تعاونی دهیاری های میبد. Click above to join.