Don't have Telegram yet? Try it now!
9ወር - ጤናማ እርግዝና
3 827 members
ጤናማ እርግዝና እና ልጅ እንዲኖራችሁ የሚያግዝ እና በእርግዝና ወቅት ምን መደረግ እንዳለበት እና በተሟላ ጤና የእርግዝና ወራትን ለማሳለፍ የሚረዱ ምክሮችን በአጭር የፅሁፍ መልዕክት ተመዝግበው ያግኙ

👉 ለመመዝገብ OK ብቻ ብለው ወደ 8146 አሁኑኑ ይላኩ!
You are invited to the group 9ወር - ጤናማ እርግዝና. Click above to join.