نشستهای علمی و جلسات دفاع پایان نامه
134 subscribers
اطلاع رسانی جامع نشستها و جلسات علمی و دفاع پایان نامه های کشور
https://www.civilica.com/Meeting
ثبت نشست جدید:
https://www.civilica.com/meetingregrequest
و یا ارسال پوستر نشست به
@civilicainfo
You are invited to the channel نشستهای علمی و جلسات دفاع پایان نامه. Click above to join.