pakhshchasb_پخش چسب
85 subscribers
بازرگانی پخش چسب
پخش انواع چسب در تمام نقاط ایران
چسب نواری ؛چسب حرارتی ؛چسب برق ؛
چسب کاغذی و.....
#چسب
#چسب نواری
#چسب حرارتی
👇👇👇
#pakhshchasbchi
#chasbchi
www.pakhshchasb.com
☝️☝️💍
وب سایت
09196534408
02166607302
You are invited to the channel pakhshchasb_پخش چسب. Click above to join.