کانال ارشد سینماو دکترای هنر دکتر حیدری🎬📽🎥🎞
267 subscribers
این کانال اطلاع رسانی در مورد فعالیت های دکتر حیدری پیرامون کارشناسی ارشد سینما و دکترای هنر می باشد
You are invited to the channel کانال ارشد سینماو دکترای هنر دکتر حیدری🎬📽🎥🎞. Click above to join.