آموزش ارگ _آسان نُت
189 subscribers
نوازندگی آسان ارگ ، پیانو و سازهای دیگر با نُتهای فارسی آسان دو ر می فا دقیق و کامل و زمانبندی شده زیر نظر استاد احمدیان پور ،
https://asannote.ir خرید آنلاین
https://popmusicshop.ir/ پکیجها
https://www.notefarsi.ir/ آرشیو نتهای فارسی
You are invited to the channel آموزش ارگ _آسان نُت. Click above to join.