تصمیم گیری و تحقیق در عملیات
104 subscribers
جهت پاسخ گویی به سوالات می توانید از طریق تلگرام و تماس تلفنی به شماره های زیر اقدام نمایید:
شماره تماس مدیر کانال ۰۹۳۷۵۴۵۸۵۶۰
تلفن داخلی مرکز تحقیقات ۰۱۱۵۴۲۸۸۸۵۶
You are invited to the channel تصمیم گیری و تحقیق در عملیات. Click above to join.