حلیمه سرحانی
9 837 subscribers
کانال رسمی حلیمه سرحانی
⛔️👈تنها کانالی رسمیت دارد که شماره حساب بانکی آن (بنام حلیمه سرحانی کنهء) باشد
⚠️کانالهایی که تحت هر عنوان(شاگرد قدیم خانم سرحانی هستیم یا رئیس دفتر و از این داستانسرایی ها) همه جعلی هستند⚠️
You are invited to the channel حلیمه سرحانی. Click above to join.