تحلیل کسب و کار(مهدی اسفندیاری)
8 subscribers
من مهدی اسفندیاری هستم فارغ التحصیل مدیریت استراتژیک و دانشجو دکترا مدیریت کسب و کار .
You are invited to the channel تحلیل کسب و کار(مهدی اسفندیاری). Click above to join.