فروش مواد آزمایشگاهی، دارویی (بازرگانی آلفا شیمی)
115 subscribers
واردات و تامین مواد دارویی،آزمایشگاهی و آرایشی بهداشتی
www.alfashimi.com
021-88984016
021-88984017
0912-2947401
You are invited to the channel فروش مواد آزمایشگاهی، دارویی (بازرگانی آلفا شیمی). Click above to join.