فروش مواد آزمایشگاهی، دارویی (بازرگانی آلفا شیمی)
161 subscribers
واردات و فروش
مواد و تجهیزات آزمایشگاهی
www.alfashimi.com
AlfaAzma@gmail.com
021-66979415
021-66979419
021-66431520
0912-2947401
@alfashimi تلگرام
You are invited to the channel فروش مواد آزمایشگاهی، دارویی (بازرگانی آلفا شیمی). Click above to join.