Don't have Telegram yet? Try it now!
icli.ir نوآوری لیزر
28 members
مرکز نوآوری لیزر ایران
با ارائه خدمات حمایتی به دنبال ایجاد و توسعه کسب و کارهای جدید توسط کارآفرینانی است که در قالب واحدهای نوپای فعال در لیزرفعالیت می کنند و اهداف اقتصادی مبتنی بر دانش و فن دارند
سایت:
icli.ir
ارتباط:
@amin150s
You are invited to the group icli.ir نوآوری لیزر. Click above to join.