کانال تست و جزوه کنکور
2 309 subscribers
💠 کانال تست و جزوه کنکور
🎓 رشته ریاضی، تجربی و انسانی

🔻پایه های دیگر 🔻

📗 نهم @Nohomi9

📒 دهم @Faragiri10x

📙یازدهم @Faragiri11x

📘 دوازدهم @Faragiri12x

📢 تبلیغات: @FaragiriAds

😎 مدیر: @mohamad_tahaa
You are invited to the channel کانال تست و جزوه کنکور. Click above to join.