کانال تدبیر سرا
22 subscribers
📢 کانال تدبیرسرا

🌐 آخرین مقالات آموزشی در وبسایت ما Tadbirsara.com

لینک تاییدیه وزارت ارشاد:
🌐 http://t.me/itdmcbot?start=tadbirsara

آدرس این کانال در پیام رسان ایتا:
https://eitaa.com/tadbirsara1
You are invited to the channel کانال تدبیر سرا. Click above to join.