صنعت شرق
420 subscribers
شرکت صنعت شرق تامین کننده تجهیزات نظافتی صنعتی
021 65822301_ 021 66834826
09108800167 ارتباط با ادمین: @Forosh_sanatshargh
آدرس سایت
www.sanatshargh.com
www.sanateshargh.com
You are invited to the channel صنعت شرق. Click above to join.