🌿 کانال درسهایی از قرآن ( اُنس با قرآن )🌿
2 752 subscribers
کانال رسمی درسهایی از قرآن (اُنس باقرآن)

(موسسه ترویج فرهنگ قرآنی) متولی اجرای مسابقات هفتگی درسهایی از قرآن


آیدی پشتیبانی و ارسال مطالب
@tqsupport

آدرس وبسایت
http://www.tarvijequran.ir

آدرس این کانال در پیام رسان ایتا:
Eitaa.com/tarheonsebaquran
You are invited to the channel 🌿 کانال درسهایی از قرآن ( اُنس با قرآن )🌿. Click above to join.