UVCLCa - debat obert
35 members, 4 online
Des d'aquest fòrum pots participar o iniciar qualsevol debat que creguis necessari per al creixement dels barris.

Pots preguntar-nos qualsevol qüestió.

És una a eina d'informació i transparència
You are invited to the group UVCLCa - debat obert. Click above to join.