Don't have Telegram yet? Try it now!
صفحه اول
592 members
Iran Front Page:
«صفحه اول» کانال تلگرامی مجله ای حاوی گزیده مطالب رسانه های جهان است که از تیر 1370 در روزگار فقدان امکانات نوین ارتباطی، سال ها منتشر می شد؛ پایگاه خبری ـ تحلیلی 4 زبانه: IFPnews.com «صفحه اول» امروزی است.
ارتباط با ما: @safheAvval
You are invited to the group صفحه اول. Click above to join.