ضمن خدمت آموزش و پرورش
500 subscribers
📌 اطلاعیه های دوره های ضمن خدمت
📚 محتوای آزمون دوره ها
📝 نمونه سوالات و پاسخ آزمون ها
⁦🗣️⁩ آیدی ادمین :
🆔 @LTMSnews_admin

🌐 وبسایت LTMS نیوز :
♻️ ltmsnews.ir
You are invited to the channel ضمن خدمت آموزش و پرورش. Click above to join.