Don't have Telegram yet? Try it now!
ضمن خدمت(LTMS)
3 883 members
در این کانال صرفا اطلاعیه ها و بخشنامه های رسمی مرکز آموزش نیروی انسانی فرهنگیان(ضمن خدمت)قرار داده خواهدشد
قسمت مدیریت صرفا برای جلب نظرات شماست و به علت حجم انبوه سوال همکاران توان پاسخگویی به آنها نیست ولی نظرات شما رصد می شود
ارسال نظرات: به زودي ...
You are invited to the group ضمن خدمت(LTMS). Click above to join.