Don't have Telegram yet? Try it now!
🔥 ڪــد 85x 👅
18 022 members
#مطالب فان ازاد

💯از فان تا 85

#هدف ما توهین به قومیت نیست و تنها تلاش ما شادی شماس

#باهم_بخندیم_به_هم_نخندیدم

#شرح حال جامعه کنونی به زبان فان

#از رمانتیک تا تخماتیک


#لف نده مشتی باش. بزار بیصدا 🗣
You are invited to the group 🔥 ڪــد 85x 👅. Click above to join.