سازمان بار شهرداری اصفهان
31 subscribers
کانال سازمان مدیریت حمل و نقل بار و کالای درون شهری و حومه شهرداری اصفهان

آدرس کانال:
@sazmanbarisf

آدرس سایت سازمان:
Www.bar.isfahan.ir

ارتباط با ادمین:
@Ali226281
You are invited to the channel سازمان بار شهرداری اصفهان. Click above to join.