دکتر118
48 subscribers
اطلاع رسانی سریع در خصوص کلیه اطلاعات و خدمات پزشکی در استان گلستان
admin : @rahilrme
آدرس ربات ( با استفاده از ربات براحتی می توانید از خدمات ما استفاده نمایید. )
@dr118bot
You are invited to the channel دکتر118. Click above to join.