Don't have Telegram yet? Try it now!
کارگاه مهارت های زندگی
362 members
شادی و آرامش از تو آغاز می شود نه از شغل ، روابط ، پول و...
هنر زندگی با خود برتر ،جاده ای به سوی احساس نشاط و آرامش .....
#زیر نظر دکتر علی مهری

#ادمین
@lifeskills_admin
You are invited to the group کارگاه مهارت های زندگی. Click above to join.