ایران نیوز
34 714 subscribers
در کنار اخبار سیاسی و اقتصادی کشور
ترجمه اخبار مهم از خبرگزاری های دنیا را
در کانال ایران نیوز دنبال کنید


برای ارسال نظرات وعکس های خبری خود از @Shafaadmine
استفاده کنید
You are invited to the channel ایران نیوز. Click above to join.