Don't have Telegram yet? Try it now!
تمیس
3 503 members
هیچ وقت بخاطر یه غرور
زندگیت رو خراب نکن
گاهی شکستن غرور
برای کسی که دوسش داری
خوبه....

#شهربانو در حال تایپ خواهد بود(بی‌روح کامل شده در کانال می‌باشد)
به قلم ZAHRA , ES
و رمان #تمیس منظم گذاشته می‌شه🤗
You are invited to the group تمیس. Click above to join.