سالشمار
35 subscribers
کانالِ رسمیِ وبسایتِ www.salshomar.ir

🔴 در این کانال، همه روزه، تاریخ و رویداد های آن روز در تقویم رسمی کشور را به اطلاع شما می رسانیم.

🔴ارتباط با ادمین: @rezarohani_telegram
You are invited to the channel سالشمار. Click above to join.