Don't have Telegram yet? Try it now!
کانال جوکر 🃏
21 686 members
اگر شما 1 دقیقه بخندید 😃
آن خنده45 دقیقه باعث آرامش شما می‌شود 😌
و خطر بیماری قلبی را از شما می‌گیرد 💖
همه دنیا فدای سرت 😄
فقط بخند 🤣
دنیاتون پر از لبخند 😊

🔸ارتباط :
@alojoker
You are invited to the group کانال جوکر 🃏. Click above to join.